miércoles, 21 de febrero de 2018

La revista ROTONDA VALAHĂ, número 1(8), Enero - Marzo de 2018 - ROTONDA VALAHĂ, numărul 1(8), Ianuarie - Martie, 2018- La revista trimestral rumana, ROTONDA VALAHĂ, número 1(8),  Enero - Marzo de 2018, publica en las páginas 188-189, una selección de poemas de Ángel Guinda, que hace poco he traducido a rumano. La revista se publica en soporte digital y en papel. para descargar revista pulsa aquí.
- Revista trimestrială, ROTONDA VALAHĂ, numărul 1(8), Ianuarie - Martie, 2018, publică la paginile 188-189, un grupaj de poeme de Ángel Guinda, pe care le-am tradus de curând în română. Revista se publică pe suport digital și pe hârtie. Pentru descărcarea revistei aici.

Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


domingo, 18 de febrero de 2018

Crátera Revista de Crítica y Poesía Contemporánea, nr. 2, 2018

Crátera Revista de Crítica y Poesía Contemporánea, revistă trimestrială de lituratură din Spania, numărul 2, publică în paginile sale, 36 și 37, două poeme de Robert Șerban pe care eu le-am tradus în spaniolă.
Revista se publică pe suport de hârtie și digital.

Crátera Revista de Crítica y Poesía Contemporánea, revista trimestral de literatura, publica en el número 2, publica en sus páginas, 36 – 37, dos poemas de Robert Șerban que yo he traducido al español.
La revista se publica en soporte de papel y digital.

Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Contactar con la traductora Elisabeta Boțan
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


martes, 13 de febrero de 2018

Poeme (36-37) - Poemas (36-37) de Trinidad Ruiz Marcellán. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Trinidad Ruiz Marcellán
Foto: Columna Villarroya 

36


Floarea sunetului.
Tăcerea.

***

Flor del sonido.
Silencio.

37Întoarcere.
Recuperare.
Descoperire.
Țărmurile cerului!

***

Volver.
Recuperar.
Descubrir.

¡Las orillas del cielo!
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

domingo, 11 de febrero de 2018

”În dimineața asta plouă” - ”Esta mañana llueve” de Matías Escalera Cordero. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Matías Escalera Cordero


În dimineața asta plouă

În dimineața asta plouă domol
(e sâmbătă) Mulțimea încă nu a ocupat
Trotuarele…

E ca-ntr-un coșmar de Walt Disney…
Plouă domol și străzile sunt goale…

Privesc prin fereastara imensă cu o cafea
Și o țigară în mâini… (dar nu sunt Johnny Guitar
         acum înțeleg: sunt încă unul dintre proștii cu cafeaua
         și țigara
         în mână într-o sâmbătă dimineața…)

Ceașca încă e caldă…

De ce această seninătate…?
S-ar putea muri… (așa: atât de dulce…)

                    … mergi: mă gândesc…
                    … mergi chiar dacă ai fi suferință…


                    (sau minciună) Nu contează: totul mai puțin această ploaie domoală
Și această seninătate chiar mai mortală…
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan 
Esta mañana llueve   

Esta mañana llueve mansamente
(es sábado) La muchedumbre aún no puebla
Las aceras…

Es como en una pesadilla de Walt Disney…
Llueve mansamente y las calles están vacías…

Miro a través del ventanal con un café
Y un cigarrillo en las manos… (pero no soy Johnny Guitar
            ahora caigo: soy otro más de los gilipollas con café
y cigarrillo
en la mano un sábado por la mañana…)

La taza está templada aún…

¿Por qué esta serenidad…?
Se podría morir… (así: tan dulcemente…)

… acude: pienso…
… acude aun si fueres sufrimiento…

 (o mentira) No importa: todo menos esta lluvia mansa

Y esta serenidad aún más mortal…

miércoles, 7 de febrero de 2018

”Bogăția” - ”La riqueza” de Ángel Guinda. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Ángel Guinda
   


BogățiaLucruri fragile
care au supraviețuiit mutărilor,
surprinzător,
la întoarcearea de la muncă,
nu sunt vești proaste,
înmugurirea frunzelor copacilor,
fărâme de sănătate.
(Vor zice că e puțin.
Mi se pare atât de mult!)
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan
La riqueza             

Cosas frágiles
que han sobrevivido a las mudanzas,
sorprenderse,
el regreso a casa del trabajo,
ausencia de malas noticias,
la salida de hojas en los árboles,
migajas de salud.
(Dirán que no es mucho.
¡Me parece tanto!)

lunes, 5 de febrero de 2018

”Spațiu timp” - ”Espacio tiempo” de Matías Escalera Cordero.Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Matías Escalera Cordero

Spațiu timp


Minciuna și paradoxul necesită non-spațiul
Non-timpul…
                  – Dar tocmai asta e ceea ce suntem: spațiu și timp…
                  (încă relative) Pură Istorie
Și relații


                 … de producție…
Numără –dacă nu– aceste ore…

                  … cele de somn
                  … cele de trezire
                  … cele de plecare
                  … cele de întoarcere
                  … cele de sudoare
                  … cele de așteptare
                  … cele de teamă
                  … cele de neputință
                  … cele de lehamite
                  … cele de cumpărat (cele de vândut…)


                  … și orele extra
                  … și orele pierdute
                  … și orele furate… (somnului sau viselor: da aceste ore
                           de insomnie
                           numără mai ales orele de insomnie…)


Numără orele acestea…
Adună-le…


Și vei vedea cât de puține rămân pentru frumoasele amăgiri
Sau pentru joacă… (sau paradoxurile…)

Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Espacio tiempo                   

La mentira y la paradoja necesitan el no espacio
El no tiempo…

– Pero justo eso es lo que somos: espacio y tiempo…

(aun relativos) Pura Historia
Y relaciones

… de producción…

Cuenta –si no– esas horas…

… las de dormir
… las de despertar
… las de la ida
… las de la vuelta
… las del sudor
… las de la espera
… las del temor
… las del desaliento
… las del hastío
… las de comprar (las de vender…)

… y las horas extras
… y las horas perdidas
… y las robadas… (al sueño o a los sueños: sí esas horas
de insomnio
cuenta sobre todo las horas de insomnio…)

Cuenta esas horas…
Súmalas…

Y verás qué pocas quedan para las bellas mentiras

O para el juego… (o las paradojas…)
viernes, 2 de febrero de 2018

”Poema (29)” de Trinidad Ruiz Marcellán. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Trinidad Ruiz Marcellán
Foto: Columna Villarroya 

Poema (29)Nu se întoarce.

Amărăciunea

începe să molipsească

porumbarul.

Eu eram

ca un nor căzut.


*******

No regresa.

La amargura

empieza a contagiar

al endrino.

Como nube caída

era yo.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan